Espècies invasores

La introducció d'espècies invasores, com a peixos depredadors i amfibis exòtics, pot competir amb els amfibis natius per aliment i espai, afectant les seves poblacions de manera negativa.

 

En el cas dels amfibis poden ocasionar diversos problemes per a les poblacions autòctones. Primerament, aquests nous amfibis poden competir amb les espècies locals per recursos com l'alimentació, l'hàbitat i les zones de reproducció. Aquesta competició pot conduir a un declivi en les poblacions autòctones, ja que els recursos es tornen més escassos i els hàbitats més congestionats.

 

A més, poden portar malalties o paràsits als quals les espècies autòctones no estan adaptades, causant brots epidèmics que poden devastar les poblacions locals. Aquest fenomen és especialment preocupant en el cas de les poblacions d'amfibis ja vulnerables a altres amenaces com el canvi climàtic o la degradació de l'hàbitat, com és el cas del tritó del Montseny, el qual la seva població es troba reduïda a una petita zona.

 

La predació és un altre factor crític a considerar. Per part dels mateixos amfibis introduïts o de peixos, ja que poden ser depredadors més eficaços que les espècies autòctones, posant en perill les poblacions locals. S'ha vist casos de reduccions de poblacions d'amfibis a causa de la introducció de peixos en llacs per fins de pesca recreativa. A més, en alguns casos, els animals introduïts poden no tenir depredadors naturals en el nou hàbitat, el que els converteix en superdepredadors i desestabilitza tot l'ecosistema.

 

Les mesures per abordar aquesta problemàtica han de ser integrades i enfortir les regulacions sobre la importació i el comerç d'amfibis exòtics. També és crucial implementar programes de control i erradicació en els hàbitats afectats per a reduir l'impacte dels amfibis introduïts sobre les espècies autòctones.