En aquesta secció, trobareu una fitxa per a cada espècie d'urodel present a Catalunya, que inclou informació sobre la seva morfologia, hàbitat, comportament i estat de conservació.


Urodels: salamandres i tritons

© Fotografíes de Bernard Dupont