En aquesta secció, trobareu una fitxa per a cada espècie d'anur present a Catalunya, que inclou informació sobre la seva morfologia, hàbitat, comportament i estat de conservació.


Anurs: granotes i gripaus

© Fotografíes de Bernard Dupont