Malalties emergents

Les malalties en amfibis és un dels factors que avui en dia preocupa als científics, ja que aquestes estan reduint el nombre d'amfibis. Aquestes poden ser causades per diversos tipus de vectors; fúngiques, virals o bacterianes i la majoria d'elles tenen efecte sobre la pell d'aquests animals, interferint en la seva respiració, regulació de la humitat i defensa de patògens.

 

A la llarga les infeccions per aquest tipus de malalties acaben provocant forts debilitaments als individus, arribant inclús a produir-los la mort. És per això que les malalties dels amfibis són una preocupació significativa per a la conservació de la biodiversitat, ja que poden contribuir al declivi i extinció de diverses espècies, afectant l'equilibri dels ecosistemes aquàtics i terrestres.

Principals malalties 

- Quitridiomicosis per Batrachochytrium dendrobatidis

 

La quitridiomicosi és una malaltia fúngica causada pel patogen Batrachochytrium dendrobatidis. Aquest tipus de fong és capaç de degradar la quitina i la queratina, aquesta última molècula es troba present en la pell dels amfibis, el fong en alimentar-se de la pell provoca afectacions en la capacitat de respiració i equilibri hidroelectrolític dels amfibis.

A Catalunya, aquesta malaltia ha estat identificada en diverses espècies d'amfibis, tot i que algunes d'elles són asimptomàtiques, aquest fong ha contribuït a la disminució de les seves poblacions. La seva incidència ha tingut un impacte significatiu en espècies com Alytes almogavarrii i Alytes obstetricans.

 

- Quitridiomicosis per Batrachochytrium salamandrivorans

 

La quitridiomicosi causada pel fong Batrachochytrium salamandrivorans afecta  salamandres i tritons, aquest fong és procedent del sud-est asiàtic on no causa greus efectes a les espècies autòctones. A Europa igual que el fong B. dendrobatidis causa efectes greus en les poblacions de salamandres i trions, provocant lesions greus a la pell i arribant a provocar la mort dels individus. S'ha observat que tot i que l'espècie superi la malaltia el fong segueix en l'animal convertint-lo en un vector per a la resta d'individus.

 

La presència a Catalunya encara no s'ha confirmat, però el seu alt potencial de propagació i els efectes devastadors que ha causat en altres països europeus fan que sigui una preocupació prioritària per als conservacionistes i investigadors de la regió. La prevenció de la introducció i la vigilància activa de les poblacions de salamandres són essencials per protegir aquestes espècies.

Tritons verds morts a causa del fong Batrachochytrium salamandrivorans

Foto: Daniel Fernández-Guiberteau.

- Ranavirus

 

El ranavirus com indica el seu nom és una malaltia provocada per diversos virus del gènere ranavirus, aquest virus produeix efectes com apatia, anorèxia, hemorràgies i lesions cutànies. A Catalunya s'ha detectat la malaltia en diverses espècies, tenint un gran impacte en la biodiversitat. Els amfibis es poden veure contaminants per aquest virus de forma similar que els peixos, alguns dels vectors d'infecció són xarxes, barques i equips usats per pescadors. També s'hi troben altres vectors mecànics com els ocells, els quals porten els virus a l'intestí, plomes, potes i bec, podent mobilitzar el virus d'una localitat a una altra.

 

- Aeromonas hydrophila

 

Aeromonas hydrophila es un bacteri gramnegatiu, es troba sovint en el medi aquàtic i s'ha informat que causa una de les malalties infeccioses més devastadores en els amfibis de laboratori. Les infeccions per A. hydrophila han estat citades per la mortalitat generalitzada d'amfibis en poblacions salvatges i captives. L'evidència recent suggereix que múltiples patògens poden causar signes similars a A. hydrophila.

 

- Micobacteriosi

 

La micobacteriosi és una malaltia bacteriana causada per diverses espècies del gènere Mycobacterium. Aquesta malaltia pot produir lesions cutànies, úlceres i necrosis a la pell dels amfibis, podent ser greus i fins i tot letals en algunes ocasions.

 


Referències:

 

Beck, B. H., Schwertner, T. W., Schleis, S. M., & Elder, N. E. (2009). Mycobacterium haemophilum Infections in Xenopus laevis Frogs, Louisiana, USA. Emerging Infectious Diseases, 15(3), 489–491. https://doi.org/10.3201/eid1503.081299 

 

Diagnosis of Aeromonas hydrophila, Mycobacterium species, and Batrachochytrium dendrobatidis in an African Clawed Frog (Xenopus laevis) 

 

Infección por ranavirus. (2019). Manual de las Pruebas de Diagnóstico Para los Animales Acuáticos. https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health_standards/aahm/current/chapitre_ranavirus.pdf

 

Martel, A., Sluijs, A. S. D., Blooi, M., Bert, W., Ducatelle, R., Fisher, M. C., Woeltjes, A. G. W., Bosman, W., Chiers, K., Bossuyt, F., & Pasmans, F. (2013). Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov. causes lethal chytridiomycosis in amphibians. Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America, 110(38), 15325-15329. https://doi.org/10.1073/pnas.1307356110

 

Price, S. J., Garner, T. W. J., Nichols, R. A., & Balloux, F. (2014). On the origin of European ranaviruses. Infection, Genetics and Evolution, 28, 770–773. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2014.09.004