En aquesta secció, trobareu una fitxa per a cada espècie present a Catalunya, que inclou informació sobre la seva morfologia, hàbitat, comportament i estat de conservació.


Anurs: granotes i gripaus

Urodels: salamandres i tritons

Amfibis introduïts

 

Xenopus laevis

(Granota d'ungles africana)

Lissotriton  boscai

(Tritó ibèric)

Ichthyosaura alpestris

(Tritó alpí)

 Lithobates catesbeianus 

(Granota toro)

 Duttaphrynus melanostictus

(Gripau comú asiàtic)

Bufo marinus 

(Gripau marí - Gripau gegant)

© Fotografíes de Bernard Dupont